Arabic Dutch English French German Spanish Turkish

Disclaimer

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de site www.halaltime.eu en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van www.halaltime.eu betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is voor algemeen gebruik bedoeld. Ondanks de constante zorg en het beheer om de website juist en volledig te houden kan aan de inhoud en werking van deze website en daarop getoonde informatie geen rechten worden ontleend. HalalTime en derden en/of gelieerden partijen die betrokken zijn bij het beheer van de website zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door bezoek of gebruik van deze website.

Toegang
Gebruik maken van deze site is kosteloos en mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden. HalalTime kan te allen tijde besluiten de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of de voorwaarden van deze site zijn. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

  • Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Hacken van het WordPress systeem of plug-ins.

Informatie
Voor zover op enig moment de mogelijkheid bestaat om vragen, reacties en dergelijke te posten op de website, is HalalTime niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. HalalTime voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van HalalTime en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, programmatuur, foto’s en grafische vormgeving van de site. Het is niet toegestaan onderdelen van de site elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 01-04-2020

No Internet Connection